Program

08:00-12:00 Rejestracja uczestników
09:00-09:15 Powitanie uczestników – dr. hab. n. med. Marta Tarczyńska,
dr hab. n. med. Krzysztof Gawęda
09:15-10:50 Sesja I – Anatomia, funkcja i obrazowanie przedniego przedziału stawu kolanowego | Moderatorzy: Bogdan Ciszek, Jacques Caton, Krzysztof Gawęda
09:15-09:30 Problemy przedniego przedziału stawu kolanowego
w zależności od wieku; określenie pojęć i definicji – referat wstępny
Marta Tarczyńska, Krzysztof Gawęda (Lublin)
09:30-09:45 Anatomia i biomechanika stawu rzepkowo-udowego Bogdan Ciszek (Warszawa)
09:45-10:15 Patellar height assessment and patellar instability Jacques Caton (Lyon, Francja)
10:15-10:25 Ocena stawu rzepkowo-udowego w badaniu ultrasonograficznym Tomasz Madej (Lublin)
10:25-10:35 Ocena stawu rzepkowo-udowego w rezonansie magnetycznym Tomasz Madej (Lublin)
10:35-10:50 Dyskusja
10:50-11:20 Przerwa na kawę
11:20-12:40 Sesja II – Problemy przedniego przedziału kolana osób dorosłych | Moderatorzy: Tadeusz Trzaska, Wojciech Widuchowski, Marta Tarczyńska
11:20-11:30 Epidemiologia niewydolności rzepkowo-udowej dorosłych Marta Tarczyńska (Lublin)
11:30-11:50 Clinical forms of patellofemoral dysplasia Guillaume Demey (Lyon, Francja)
11:50-12:00 Etiologia i epidemiologia izolowanych uszkodzeń chrząstki stawu rzepkowo-udowego Wojciech Widuchowski (Piekary Śląskie)
12:00-12:10 Obrażenia przedniego przedziału stawu kolanowego – epidemiologia, postacie Krzysztof Kwiatkowski (Warszawa)
12:10-12:40 Dyskusja
12:40-13:40 Przerwa na lunch
13:40-15:20 Sesja III – Sposoby leczenia niewydolności stawu rzepkowo-udowego cz. I | Moderatorzy: Krzysztof Kwiatkowski, Guillaume Demey, Alicja Wójcik-Załuska
13:40-13:50 Czy leczenie biologiczne w niewydolności rzepkowo-udowej jest zasadne Marta Tarczyńska (Lublin)
13:50-14:00 Rola fizjoterapeuty w nieoperacyjnym leczeniu niewydolności stawu rzepkowo-udowego Alicja Wójcik-Załuska (Lublin)
14:00-14:15 Leczenie operacyjne zespołów bólowych przedniego przedziału kolana osób dorosłych – kiedy wkraczamy? Jacek Kruczyński (Poznań), Łukasz Paczesny, Szymon Gryckiewicz (Toruń)
14:15-14:25 Możliwości i skuteczność leczenia zespołu bólowego przedniego przedziału kolana osób dorosłych
z wyłączeniem protezoplastyki
Juliusz Dec (Nieborowice)
14:25-14:45 Patellofemoral dysplasia – treatment depending on age Guillaume Demey (Lyon, Francja)
14:45-14:55 Przydatność artroskopii w leczeniu niewydolności rzepkowo-udowej Tadeusz Trzaska (Poznań)
14:55-15:20 Dyskusja
15:20-15:50 Przerwa na kawę
15:50-17:50 Sesja IV – Sposoby leczenia niewydolności stawu rzepkowo-udowego cz. II | Moderatorzy: Andrzej Solecki, Tadeusz Trzaska, Julian Dutka
15:50-16:10 Trochleoplasty: is it a proper formula of therapy in patellofemoral dysplasia? Guillaume Demey (Francja)
16:10-16:20 Trochleoplastyka czy osteotomia guzowatości piszczeli? Andrzej Solecki (Bielsko-Biała)
16:20-16:40 Patellofemoral arthroplasty Jacques Caton (Lyon, Francja)
16:40-16:50 Profilaktyka izolowanej choroby zwyrodnieniowej stawu rzepkowo-udowego, możliwości leczenia nieoperacyjnego Tadeusz Trzaska (Poznań)
16:50-17:00 Możliwości leczenia operacyjnego wczesnych postaci izolowanej artrozy rzepkowo-udowej Jerzy Widuchowski (Wrocław)
17:00-17:10 Możliwości leczenia operacyjnego wczesnych postaci izolowanej artrozy rzepkowo-udowej Julian Dutka (Kraków)
17:10-17:20 Proteza rzepkowo-udowa – porównanie wyników
w wybranych postaciach choroby zwyrodnieniowej stawu rzepkowo-udowego
Krzysztof Gawęda (Lublin)
17:20-17:50 Dyskusja
19:00-23:00 Kolacja
09:00-10:20 Sesja V – Staw rzepkowo-udowy seniora | Moderatorzy: Jacek Lorkowski, Wojciech Marczyński, Juliusz Dec
09:00-09:10 Wątpliwości w leczeniu niewydolności rzepkowo-udowej seniorów Jacek Lorkowski (Warszawa)
09:10-09:20 Staw rzepkowo-udowy po osteotomiach okołostawowych kolana Wojciech Marczyński (Otwock)
09:20-09:30 Dlaczego TKA bez implantu rzepkowego? Julian Dutka (Kraków)
09:30-09:40 Dlaczego TKA z implantacją rzepki? Juliusz Dec (Nieborowice)
09:40-09:50 Może jednak patelektomia? Krzysztof Gawęda (Lublin)
09:50-10:20 Dyskusja
10:20-10:50 Przerwa na kawę
10:50-12:10 Sesja VI – Niewydolność stawu rzepkowo-udowego
w wieku dziecięcym | Moderatorzy: Sławomir Snela, Jacek Kruczyński, Jarosław Feluś
10:50-11:00 Anatomia i biomechanika stawu rzepkowo-udowego w wieku rozwojowym Dorota Hanf-Osetek, Michał Budkowski, Michał Domka (Rzeszów)
11:00-11:15 Epidemiologia i rodzaje patologii stawu rzepkowo-udowego w wieku rozwojowym. Algorytmy leczenia Dorota Hanf-Osetek, Michał Domka, Michał Budkowski (Rzeszów)
11:15-11:30 Zaburzenia torsyjne kończyny w patologii stawu rzepkowo-udowego. Diagnostyka i leczenie? Jarosław Feluś, Bartłomiej Kowalczyk (Kraków)
11:30-11:40 Niewydolność rzepkowo-udowa u pacjentów młodocianych – czy to problem izolowany? Jacek Kruczyński (Poznań), Łukasz Paczesny, Szymon Gryckiewicz (Toruń)
11:40-12:10 Dyskusja
12:10-12:40 Przerwa na kawę
12:40-14:20 Sesja VII – Sposoby leczenia niewydolności stawu rzepkowo-udowego
w okresie rośnięcia | Moderatorzy: Sławomir Snela, Marcin Gruba, Alicja Fąfara
12:40-12:55 Leczenie niestabilności rzepki przed ukończeniem wzrostu szkieletu Jarosław Feluś (Kraków)
12:55-13:05 Trochleoplastyka w leczeniu patologii stawu rzepkowo-udowego Grzegorz Sokół, Michał Domka, Michał Budkowski (Rzeszów)
13:05-13:15 Rekonstrukcja aparatu wyprostnego kolana w wieku rozwojowym z uwzględnieniem stadium dojrzałości kolana Grzegorz Sokół, Michał Budkowski, Michał Domka (Rzeszów)
13:15-13:25 Sposoby leczenia operacyjnego niewydolności stawu rzepkowo-udowego u dzieci Marcin Gruba (Otwock)
13:25-13:35 Sposoby leczenia operacyjnego niewydolności stawu rzepkowo-udowego u dorastających Łukasz Lipiński (Łódź)
13:35-13:45 Leczenie rehabilitacyjne patologii stawu rzepkowo-udowego – jako alternatywa do leczenia chirurgicznego, jako leczenie przed- oraz pooperacyjne. Wskazania, zasady Alicja Fąfara, Kinga Żmijewska (Kraków)
13:45-14:15 Dyskusja
14:15-14:30 Podsumowanie i zakończenie Sympozjum