Komitet Naukowy

Przewodniczący:

dr hab. n. med. Krzysztof Gawęda (Lublin)

 

Członkowie:

prof. Jacques Caton (Lyon, Francja)

prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek (Warszawa)

dr n. med. Juliusz Dec (Nieborowice)

dr Guillaume Demey (Lyon, Francja)

dr hab. n. med. Julian Dutka, prof. nadzw. (Kraków)

dr n. med. Alicja Fąfara (Kraków)

dr n. med. Jarosław Feluś (Kraków)

dr n. med. Marcin Gruba (Otwock)

prof. dr hab. n. med. Jacek Kruczyński (Poznań)

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kwiatkowski (Warszawa)

dr hab. n. med. Jacek Lorkowski (Warszawa)

dr n. med. Tomasz Madej (Lublin)

prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński (Warszawa)

dr n. med. Michał Popajewski (Lublin)

prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela (Rzeszów)

dr n. med. Andrzej Solecki (Bielsko Biała)

prof. dr hab. n. med. Marek Synder (Łódź)

dr hab. n. med. Marta Tarczyńska (Lublin)

dr hab. n. med. Wojciech Widuchowski, prof. WSF (Piekary Śląskie)

dr hab. n. med. Alicja Wójcik-Załuska (Lublin)