Program

08:00-12:00 Rejestracja uczestników
09:00-09:20 Powitanie uczestników – dr. hab. n. med. Marta Tarczyńska,
dr hab. n. med. Krzysztof Gawęda
09:20-11:00 Sesja I – Anatomia, funkcja i obrazowanie przedniego przedziału stawu kolanowego | Moderatorzy: Bogdan Ciszek, Jacques Caton, Krzysztof Gawęda
09:20-09:35 Problemy przedniego przedziału stawu kolanowego w zależności od wieku; określenie pojęć i definicji – referat wstępny Krzysztof Gawęda, Marta Tarczyńska (Lublin)
09:35-09:50 Anatomia i biomechanika stawu rzepkowo-udowego Bogdan Ciszek (Warszawa)
09:50-10:20 Patellar height assessment and patellar instability Jacques Caton (Lyon, Francja)
10:20-10:30 Ocena stawu rzepkowo-udowego w badaniu ultrasonograficznym Tomasz Madej (Lublin)
10:30-10:40 Ocena stawu rzepkowo-udowego w rezonansie magnetycznym Tomasz Madej (Lublin)
10:40-11:00 Dyskusja
11:00-11:30 Przerwa na kawę
KURS: Usprawnianie niewydolności przedniego przedziału kolana
11:30-12:40 Sesja II – Problemy przedniego przedziału kolana osób dorosłych | Moderatorzy: Wojciech Widuchowski, Marta Tarczyńska
11:30-11:40 Epidemiologia niewydolności rzepkowo-udowej dorosłych Marta Tarczyńska, Krzysztof Gawęda (Lublin)
11:40-12:00 Clinical forms of patellofemoral dysplasia Guillaume Demey (Lyon, Francja)
12:00-12:10 Etiologia i epidemiologia izolowanych uszkodzeń chrząstki stawu rzepkowo-udowego Wojciech Widuchowski (Piekary Śląskie)
12:10-12:20 Obrażenia przedniego przedziału stawu kolanowego – epidemiologia, postacie Krzysztof Kwiatkowski (Warszawa)
12:20-12:40 Dyskusja
12:40-13:10 Przerwa na kawę
KURS: Usprawnianie niewydolności przedniego przedziału kolana
13:10-15:20 Sesja III – Sposoby leczenia niewydolności stawu rzepkowo-udowego cz. I | Moderatorzy: Krzysztof Kwiatkowski, Guillaume Demey, Alicja Wójcik-Załuska
13:10-13:20 Czy leczenie biologiczne w niewydolności rzepkowo-udowej jest zasadne? Marta Tarczyńska, Krzysztof Gawęda (Lublin)
13:20-13:30 Rola fizjoterapeuty w nieoperacyjnym leczeniu niewydolności stawu rzepkowo-udowego Alicja Wójcik-Załuska (Lublin)
13:30-13:45 Leczenie operacyjne zespołów bólowych przedniego przedziału kolana osób dorosłych – kiedy wkraczamy? Jacek Kruczyński (Poznań), Łukasz Paczesny, Szymon Gryckiewicz (Toruń)
13:45-13:55 Możliwości i skuteczność leczenia zespołu bólowego przedniego przedziału kolana osób dorosłych
z wyłączeniem protezoplastyki
Juliusz Dec (Nieborowice)
13:55-14:15 Patellofemoral dysplasia – treatment depending on age Guillaume Demey (Lyon, Francja)
14:15-15:00 New solution for osteochondral defects Tobias Jung (Berlin, Niemcy)
15:00-15:20 Dyskusja
15:20-16:10 Przerwa na lunch
16:10-18:00 Sesja IV – Sposoby leczenia niewydolności stawu rzepkowo-udowego cz. II | Moderatorzy: Michał Skowronek, Wojciech Widuchowski, Jacques Caton
16:10-16:30 Trochleoplasty: is it a proper formula of therapy in patellofemoral dysplasia? Guillaume Demey (Francja)
16:30-16:40 Trochleoplastyka czy osteotomia guzowatości piszczeli? Andrzej Solecki, Mikołaj Podsiadło (Bielsko-Biała)
16:40-17:00 Patellofemoral arthroplasty Jacques Caton (Lyon, Francja)
17:00-17:10 Sposoby leczenia nieoperacyjnego i postępowanie chirurgiczne w niewydolności stawu rzepkowo-udowego u dorastających Łukasz Lipiński (Łódź)
17:10-17:20 Możliwości leczenia operacyjnego wczesnych postaci izolowanej artrozy rzepkowo-udowej Wojciech Widuchowski (Piekary Śląskie)
17:20-17:30 Czy artroza rzepkowo-udowa to dodatkowy problem choroby zwyrodnieniowej kolana? Julian Dutka, Michał Skowronek (Kraków)
17:30-17:40 Proteza rzepkowo-udowa – porównanie wyników
w wybranych postaciach choroby zwyrodnieniowej stawu rzepkowo-udowego
Krzysztof Gawęda, Marta Tarczyńska (Lublin)
17:40-18:00 Dyskusja
19:00-23:30 Kolacja
09:00-10:10 Sesja V – Staw rzepkowo-udowy seniora | Moderatorzy: Jacek Lorkowski, Juliusz Dec
09:00-09:10 Wątpliwości w leczeniu niewydolności rzepkowo-udowej seniorów Jacek Lorkowski (Warszawa)
09:10-09:20 Staw rzepkowo-udowy po osteotomiach okołostawowych kolana Wojciech Marczyński (Warszawa)
09:20-09:30 Dlaczego TKA bez implantu rzepkowego? Julian Dutka, Michał Skowronek (Kraków)
09:30-09:40 Dlaczego TKA z implantacją rzepki? Juliusz Dec (Nieborowice)
09:40-09:50 Może jednak patelektomia? Krzysztof Gawęda, Marta Tarczyńska (Lublin)
09:50-10:10 Dyskusja
10:10-10:40 Przerwa na kawę
KURS: Usprawnianie niewydolności przedniego przedziału kolana
10:40-11:50 Sesja VI – Niewydolność stawu rzepkowo-udowego
w wieku dziecięcym | Moderatorzy: Jarosław Feluś, Michał Budkowski
10:40-10:50 Anatomia i biomechanika stawu rzepkowo-udowego w wieku rozwojowym Dorota Hanf-Osetek, Michał Budkowski (Rzeszów)
10:50-11:05 Epidemiologia i rodzaje patologii stawu rzepkowo-udowego w wieku rozwojowym. Algorytmy leczenia Dorota Hanf-Osetek, Michał Budkowski (Rzeszów)
11:05-11:20 Zaburzenia torsyjne kończyny w patologii stawu rzepkowo-udowego. Diagnostyka i leczenie? Jarosław Feluś, Bartłomiej Kowalczyk (Kraków)
11:20-11:30 Niewydolność rzepkowo-udowa u pacjentów młodocianych – czy to problem izolowany? Jacek Kruczyński (Poznań), Łukasz Paczesny, Szymon Gryckiewicz (Toruń)
11:30-11:50 Dyskusja
11:50-12:20 Przerwa na kawę
KURS: Usprawnianie niewydolności przedniego przedziału kolana
12:20-13:35 Sesja VII – Sposoby leczenia niewydolności stawu rzepkowo-udowego
w okresie rośnięcia | Moderatorzy: Alicja Wójcik-Załuska, Marta Tarczyńska,
Alicja Fąfara
12:20-12:35 Leczenie niestabilności rzepki przed ukończeniem wzrostu szkieletu Jarosław Feluś (Kraków)
12:35-12:45 Trochleoplastyka w leczeniu patologii stawu rzepkowo-udowego Paweł Bilski, Sebastian Jaszczuk, Michał Czerwiec, Sławomir Snela (Rzeszów)
12:45-12:55 Rekonstrukcja aparatu wyprostnego kolana w wieku rozwojowym z uwzględnieniem stadium dojrzałości kolana Paweł Bilski, Michał Czerwiec, Daniel Szyjduk, Sławomir Snela (Rzeszów)
12:55-13:05 Sposoby leczenia operacyjnego niewydolności stawu rzepkowo-udowego u dzieci Marcin Gruba (Otwock)
13:05-13:15 Leczenie rehabilitacyjne patologii stawu rzepkowo-udowego – jako alternatywa do leczenia chirurgicznego, jako leczenie przed- oraz pooperacyjne. Wskazania, zasady Alicja Fąfara, Kinga Żmijewska (Kraków)
13:15-13:35 Dyskusja
13:35-13:45 Podsumowanie i zakończenie Sympozjum
13:45-14:30 Lunch

Program w PDF