Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca:

dr hab. n. med. Marta Tarczyńska

 

Członkowie:

lek. Albert Chemperek

lek. Kamil Fatyga

dr hab. n. med. Krzysztof Gawęda

dr hab. n. med. Jacek Gągała

dr n. med. Grzegorz Glazer

lek. Łukasz Głodek

lek. Wojciech Kolasa

dr n. med. Robert Kołodziej

dr n. med. Jacek Kopacz

lek. Tomasz Kościk

lek. Maciej Kozioł

dr n. med. Marek Krosman

lek. Tomasz Lach

dr n. med. Andrzej Mazurkiewicz

lek. Piotr Niedziałek

lek. Michał Niewczas

lek. Maciej Patyra

dr n. med. Piotr Piech

dr n. med. Jan Sałek

dr n. med. Zbigniew Twaróg